مدیریت کنترل کیفیت و مترجم متون

بازدید: 1375
مدیریت کنترل کیفیت و مترجم متون
مدیریت کنترل کیفیت و مترجم متون

مدیر کنترل کیفیت مدارک و اسناد

آقای کیمورا木村ラムティン فارغ التحصیل از دانشگاه توکیو ژاپن در رشته زبان فارسی . کنترل کیفیت تمام مدارک و اسناد ترجمه شده پس از تایید مدیریت و مدیر کنترل کیفیت به مشتریان ارسال میگردد. ترجمه کاتالوگ، ترجمه بروشور،ترجمه کاتالوگ به ژاپنی،ترجمه بروشور به ژاپنی،ترجمه تخصصی کاتالوگ