مدیریت بخش ترجمه زبان آلمانی

مدیریت بخش ترجمه زبان آلمانی
مدیریت بخش ترجمه زبان آلمانی

فارغ التحصیل از دانشگاه بیرویچ

آقای کیوان خستوان فارغ التحصیل از دانشگاه بیرویچ آلمان در رشته ادبیات زبان آلمانی و مترجم همزمان و مترجم اسناد و مدارک اعم از اداری، صنعتی، تجاری و ... به زبان آلمانی. همراهی میهمانان آلمانی جهت امور توریستی و مسافرتی و بیزینس. آماده همکاری با شرکت ها و دفاتر توریستی در داخل و خارج از کشور.